¬ródła materiałów i informacji

Literatura

 • 1.  Czucie i percepcja, praca zbior., red. R. L. Gregory, A. M. Colman, przeł. M. Siemiński, Kraków, Wydawn. Zysk i S-ka, 2002.
 • 2.  Grabowska A., Percepcja wzrokowa i jej analogie do innych form percepcji [w zbiorze:] Mózg a zachowanie, red. T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka, Warszawa, PWN, 1997.
 • 3.  Gregory R. L., Oko i mózg. Psychologia widzenia, przeł. S. Bogusławski,
 • Warszawa, PWN, 1971.
 • 4.  Smith D. V., Margolskee R. F., „Mapa smaków”: wszystko nie tak,
 • „¦wiat nauki” 2001, nr 5.
 • 5.  Sobkowska J., Złudzenia optyczne: wybrane zagadnienia, Olsztyn,
 • Wydawn. UWM, 2004.
 • 6.  Wykowska M., Ergonomia, Kraków, Wydawn. AGH, 1994.
 • 7.  Encyklopedia „¦wiat wiedzy”, praca zbior., Ciało człowieka - Słuch, Wydawn. Marshall Cavendish, 1998.

¬ródła informacji o technologiach i narzędziach

Inne Ľródła informacji

 • 25.  Materiały udostępnione przez muzeum.