Słuch

Narządem słuchu, ale i równowagi jest ucho. Odbiera ono fale dźwiękowe, przekształca je w drgania mechaniczne, a drgania w impulsy nerwowe.

Ucho - budowa narządu słuchu

W jaki sposób słyszymy? [7]

Widoczna część ucha działa jak odbiornik fal dźwiękowych, które są następnie przewodzone do ucha środkowego. Fale akustyczne wprawiają w drgania błonę bębenkową, która rozciąga się w poprzek wejścia do ucha środkowego, oddzielając je od ucha zewnętrznego.

Ucho środkowe składa się z małego zagłębienia w kości skroniowej, zwanego jamą bębenkową. W jamie znajdują się kosteczki słuchowe. Wąskim przewodem zwanym trąbką słuchową Eustachiusza jest ono połączone z gardłem. To połączenie umożliwia utrzymanie takiego samego ciśnienia powietrza w uchu wewnętrznym jakie panuje na zewnątrz.

W jamie bębenkowej są trzy małe kosteczki o różnym kształcie - młoteczek, kowadełko i strzemiączko. Wibracje błony bębenkowej są przenoszone na młoteczek, z niego na strzemiączko, następnie na kowadełko, a stąd przez okienko owalne łączące ucho środkowe z wewnętrznym do płynów ucha wewnętrznego.

Ucho wewnętrzne (błędnik) składa się z błędnika kostnego, wewnątrz którego znajduje się błędnik błoniasty. Błędnik składa się z przedsionka, kanałów półkolistych (trzech wypełnionych płynem przewodów, stanowiących nasz zmysł równowagi) oraz niewielkiego, skręconego spiralnie przewodu - ślimaka.

Wewnątrz niego jest płyn oraz rzędy drobniutkich, włoskowatych, czuciowych komórek słuchowych i komórek podporowych, leżących na błonie podstawowej. Tworzą one właściwy receptor zmysły słuchu - narząd Cortiego.

Wibracje, które zostały przeniesione do okienka owalnego docierają następnie do ślimaka, poruszając błoną podstawową do przodu i do tyłu. Komórki czuciowe odbierają te drgania i przetwarzają na impulsy nerwowe przesyłane do mózgu nerwem słuchowym. Mózg odpowiednio odczytuje te sygnały i interpretuje je jako dźwięki.

Stanowiska związane ze zmysłem słuchu: