Zmysły

Ucho. Fotografia: materiały własne.

W potocznej mowie często używamy określeń: słyszę, widzę, dotykam, czuję.
Nie zastanawiamy się w jaki sposób z otaczającego nas świata odbieramy wrażenia wzrokowe, słuchowe, węchowe, smakowe czy dotykowe. Dzieje się to za sprawą zmysłów - niezwykłej umiejętności organizmu do odbierania sygnałów z otoczenia i przetwarzania ich na impulsy nerwowe, które biegną wzdłuż rdzenia kręgowego do mózgu i z powrotem.

Odbiór sygnałów z otoczenia odbywa się za pośrednictwem wyspecjalizowanych narządów zmysłów. Mózg przetwarza je i analizuje, a następnie wydaje polecenia koordynujące pracę całego organizmu.

Oko.
Fotografia: materiały własne.

Pięć zmysłów

Powszechnie przyjmuje się,
że człowiek posiada pięć zmysłów:


Podział stanowisk ze względu na powiązanie ze zmysłem

wzroku:

słuchu:

powonienia:

dotyku: