Receptory

Element flash: Mapka wystawy, pokazuje salę Receptory

Stanowiska i eksponaty z podziałem na zmysły:

Wzrok

Słuch

Dotyk

Węch