Mono czy stereo

Element flash: Mapka wystawy, pokazuje salę Mono czy stereo

Stanowiska i eksponaty z podziałem na zmysły:

Wzrok

Słuch

Dotyk

Węch