Oszukać zmysły

Element flash: Mapka wystawy, pokazuje salę Iluzje

Stanowiska i eksponaty z podziałem na zmysły:

Wzrok

Słuch

Dotyk