Sale

Element flash: Mapka wystawy, pokazuje trzy sale, można z nej wybrać salę, do której chcemy się dostać. Do sal można się dostać także poprzez linki poniżej - klikając na nazwę sali.

Opis sal:

Receptory

Znajdują się tutaj modele przedstawiające budowę narządów zmysłów i ich najważniejsze własności oraz wyjaśniające związek pomiędzy budową receptorów i działaniem narządów zmysłów. Ważną część stanowią stanowiska pozwalające widzowi na zbadanie podstawowych własności swoich własnych zmysłów.

Mono czy stereo

Pokazane zostały widzowi zjawiska związane z faktem posiadania dwojga oczu i dwojga uszu. Odbiór bodźców z dwóch narządów zmysłów pozwala na jakościowe rozszerzenie odbioru otaczającego świata (np. widzenie trójwymiarowe, lokalizacja obiektów na podstawie słuchu).

Iluzje

W tej części tematycznej widz poznaje, w jaki sposób może "oszukać" własne zmysły. Zaprojektowane zostały stanowiska, na których widz ma możliwość przetestowania stanu swoich zmysłów.