O stronie

Niniejszy serwis stanowi integralną część pracy przejściowej przygotowanej przez Krzysztofa Kluzę pod opieką prof. dra hab. Jerzego Koniora na specjalności Elektroniczne Przetwarzanie Informacji (kierunek: Kulturoznawstwo), na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.