Informacje o wystawie "Świat zmysłów"

WYSTAWA ZAKOŃCZONA

Wystawa "Świat zmysłów" to ekspozycja interaktywna. Oznacza to, że tematykę prezentują specjalne modele interaktywne, obsługiwane przez zwiedzającego.
Widz, korzystając z instrukcji, ma możliwość samodzielnie wykonać pomiar czy prostą obserwację. W ten sposób poprzez zabawę i samodzielne działanie może poznać prezentowane zjawisko i odkrywa tajniki funkcjonowania narządów zmysłów.

Ponad 30 stanowisk prezentuje najprzeróżniejsze zagadki i ciekawostki związane z działaniem podstawowych zmysłów człowieka: wzroku, słuchu, węchu i dotyku. Odkrywanie ich odbywa się w trzech salach - "wyspach tematycznych": Receptory, Mono czy stereo oraz Iluzje.

Lekcja w muzeum.
Fotografia pochodzi z materiałów muzeum.

Modele zgromadzone na wystawie pomagają zrozumieć związek pomiędzy budową narządów zmysłów, a ich działaniem. Prezentują zjawiska wynikające z faktu posiadania dwojga oczu i uszu, a także pokazują, w jaki sposób zmysły oszukują nas oraz jak my możemy oszukać nasze zmysły.

Wystawa adresowana jest do odbiorców w różnym wieku, a dzięki doborowi stanowisk może pomóc w realizacji programu nauczania takich przedmiotów jak przyroda, biologia, fizyka czy chemia.

Historia wystawy

Otwarcie wystawy.
Fotografia pochodzi z materiałów muzeum.

W dobie szybkiego rozwoju cywilizacyjnego istnieje duża potrzeba upowszechniania osiągnięć nauki, a forma interaktywnych wystaw edukacyjnych jest dla tych celów szczególnie przydatna. Trzonem wystawy interaktywnej są niezależne stanowiska, na których zwiedzający samodzielnie wykonuje proste eksperymenty, poznając zagadnienia dotyczące tematyki ekspozycji.

Wystawa "Świat zmysłów" została otwarta 1 października 2005 roku i jest kolejną ekspozycją interaktywną w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego po prezentowanej od września 2000 roku wystawie "Nauki dawne i niedawne".

Prasa o wystawie

SERWIS PAP - Nauka w Polsce 3/10/2005
"Świat Zmysłów" w Muzeum UJ (BSZ)

W Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, na wystawie "Świat Zmysłów", modele umożliwią widzom samodzielne przeprowadzanie prostych eksperymentów i poznanie tajników funkcjonowania podstawowych narządów zmysłów: słuchu, wzroku, powonienia i dotyku. Czynna od soboty wystawa powstała dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga. (...)

Już od ośmiu lat w ramach naszych działań edukacyjnych i społecznych wspieramy Uniwersytet Jagielloński i instytucje z nim związane. Jesteśmy pewni, że wystawa "Świat Zmysłów" ze względu na swoją nowatorską w Polsce formę i ciekawą tematykę przyciągnie tysiące zwiedzających i okaże się naszym kolejnym wspólnym sukcesem - mówi dyrektor Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga, Krzysztof Kaczmar. (...)

Miesiąc w Krakowie nr 10/05
Świat zmysłów (Witold Turdza)

W Collegium Maius otwarto kolejną znakomitą wystawę interaktywną, w której widz za pomocą własnych działań zgłębia siebie, a właściwie swoje zmysły, zwłaszcza wzrok, słuch, dotyk i zapach. (...)

Cechą i korzyścią rodzaju wystawy jest to, że zmusza widza do aktywności, co wciąga i pobudza do eksperymentu, którego obiektem jest sam eksperymentator. To pyszna, przy tym niezmiernie pouczająca, zabawa, a dodatkową atrakcją są piękne gotyckie sale Collegium Maius.