Oko - układ optyczny

Model gałki ocznej.
Fotografia pochodzi z materiałów muzeum.

Przy pomocy powiększonego modelu gałki ocznej łatwo można wyjaśnić sposób powstawania obrazu w oku oraz działanie mechanizmu akomodacji.

Naciskając przycisk obok modelu oka, więcej płynu zostanie wpompowane do soczewki i stanie się ona bardziej wypukła. Zmieniając siłę nacisku możesz otrzymać ostry obraz na matówce znajdującej się w tylnej części modelu.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną cechę tego obrazu. Jest on odwrócony. Podobnie dzieje się w prawdziwym oku. Obraz, który powstaje na siatkówce jest odwrócony, a dopiero w mózgu jest przetwarzany tak, że widzimy go jako prosty.

Komentarz:

Nasze oko jest tak skonstruowane, aby umożliwiać nam obserwowanie zarówno bliskich, jak i odległych obiektów. Mechanizm ten nazywamy akomodacją. Akomodacja odbywa się poprzez zmianę krzywizny soczewki oka. Gdy soczewka staje się bardziej wypukła, to pozwala na otrzymanie ostrego obrazu przedmiotów znajdujących się blisko oka.[5]