Kolor z czerni i bieli

Kolor z czerni i bieli.
Fotografia pochodzi z materiałów muzeum.

Na półprzepuszczalnym zwierciadle składane są dwa czarno-białe obrazy wyświetlane z dwóch slajdów. Jeśli jeden z nich przesłonimy czerwonym filtrem, okazuje się, że obraz złożony zawiera również inne barwy. Zjawisko to zostało przypadkiem odkryte przez Edwina Landa i do tej pory nie zostało w pełni wytłumaczone.

Kolor z czerni i bieli - animacja.

Fotografia: materiały własne.