Czopki

Symulator układu czopków w oku.
Fotografia: materiały własne.

Stanowisko to jest symulatorem układu czopków w oku. Układ elektroniczny, podobnie jak czopki, analizuje światło padające na fotodetektor, rozkładając je na składowe: czerwoną, zieloną i niebieską.

Symulator układu czopków w oku.

Fotografia: materiały własne.