Czas reakcji

Czas reakcji.
Fotografia pochodzi z materiałów muzeum.

Na tym stanowisku każdy może sprawdzić swój czas reakcji na bodźce dźwiękowe i świetlne.

Przełącznik umożliwia wybór: test reakcji na światło czy na dźwięk. Po usłyszeniu brzęczka lub zaobserwowaniu błysku, należy szybko nacisnąć przycisk. Na wyświetlaczu można sprawdzić czas reakcji, a po 5 próbach zostanie również wyświetlony średni czas reakcji.