Dziwne pianino

Dziwne pianino.
Fotografia pochodzi z materiałów muzeum.

Dziwne pianino to akustyczny odpowiednik iluzji "nieskończonych schodów". Naciskaj±c kolejno klawisze pianina mamy odczucie, ze dĽwięki s± coraz wyższe lub coraz niższe pomimo tego, że te same klawisze naciskane s± kolejny raz.

Element flash: Nieskończone schody.

Komentarz:

DĽwięki, które powstaj± po uderzeniu klawisza nie s± czystymi tonami, ale zbudowane s± z kilku tonów harmonicznych o odpowiednio dobranych natężeniach. Nasze ucho przystosowuje się do słyszenia coraz wyższych (lub coraz niższych) tonów, dlatego po ponownym naci¶nięciu klawisza "wybieramy do słyszenia" dĽwięk o wyższej częstotliwo¶ci.[25]

Dziwne pianino.

Fotografia pochodzi z materiałów muzeum.