Iluzje optyczne

Iluzje optyczne.
Fotografia pochodzi z materiałów muzeum.

Przygotowany specjalnie na potrzeby wystawy multimedialny program komputerowy zawierający kilkadziesiąt różnych iluzji optycznych.