Równowaga

Równowaga.
Fotografia pochodzi z materiałów muzeum.

Na stanowisku tym widz sprawdza jaki wpływ na poczucie równowagi ma zmysł wzroku. Gdy pole widzenia wypełnia kołysząca się plansza bardzo trudno jest utrzymać równowagę stojąc na jednej nodze.

Komentarz:

Zmysł równowagi znajduje się w kanałach półkolistych w błędniku. Mózg porównuje sygnały z błędnika z informacjami otrzymywanymi z innych zmysłów - w szczególności wzroku. Jeśli plansza się waha, to mózg z jednej strony otrzymuje informacje o tym, że ciało nie porusza się, a z drugiej strony zmysł wzroku informuje mózg, że ciało porusza się na prawo i lewo, w podobny sposób, jak porusza się plansza. W związku z tym mózg wysyła do mięśni sygnały, które każą im się kurczyć i rozkurczać tak, by skompensować pozorny ruch ciała. Dlatego tak trudno jest zachować równowagę. O tym jak ważny dla utrzymania równowagi jest zmysł wzroku możesz się przekonać wykonując jeszcze jeden eksperyment. Zamknij oczy i spróbuj stanąć na jednej nodze.[25]