Pola receptywne

Pola receptywne.
Fotografia pochodzi z materiałów muzeum.

Na stanowisku znajduje się plansza przedstawia±ca trzy rysunki. Przy ich pomocy można poznać własno¶ci pól receptywnych znajduj±cych się na siatkówce oka.