Rysowanie w lustrze

Rysowanie w lustrze.
Fotografia pochodzi z materiałów muzeum.

Próba narysowania prostego kształtu, gdy widoczne jest tylko lustrzane odbicie rąk okazuje być bardzo trudna.

To z pozoru proste zadanie okazuje się być bardzo trudne w realizacji. W obrazie lustrzanym zamieniona jest prawa i lewa strona. W związku z tym jeśli przesuwasz rękę w lewo jej obraz przesuwa się w prawo. Sprawia to, że prawidłowe prowadzenie ręki trzymającej ołówek staje się bardzo trudne.