Magiczne kwadraty

Magiczne kwadraty.
Fotografia pochodzi z materiałów muzeum.

Iluzja magicznych kwadratów znana jest także jako "Cafe wall". Listwy, które widz może przemieszczać względem siebie, składają się z czarnych i białych kwadratów. Przy pewnych położeniach listew wydaje się, ze linie które je oddzielają nie są równoległe.

Na poniższym rysunku można przesuwać listwy względem siebie. Spróbuj uzyskać efekt magicznych kwadratów.

Element flash: Magiczne kwadraty.

Komentarz:

Poszczególne pasy złożone są z identycznych kwadratów, więc linie oddzielające pasy są równoległe. Gdy pasy są przesunięte, wydaje się, że oddzielające je linie nie są równoległe.

Obraz najpierw jest filtrowany przez pola receptywne siatkówki. Sygnały z siatkówki trafiają do mózgu, gdzie znajdują się komórki odpowiedzialne za wykrywanie linii prostych. Komórki te współdziałają i w wyniku dają pozorne pochylenie linii oddzielających pasy.[25]