Iluzje w ramkach

Iluzje w ramkach.
Fotografia pochodzi z materiałów muzeum.

Na to stanowisko składają się dwie iluzje optyczne. Pierwsza to iluzja geometryczna Poggendorffa - płytka po prawej stronie jest ruchoma, zadanie widza polega na takim jej ustawieniu, aby czarna kreska była przedłużeniem linii narysowanej na lewej płytce. Druga to iluzja kamuflażu - wzór ukryty pod siatką z przypadkowo położonych kwadracików stanie się widoczny tyko wtedy, gdy maskująca go siatka zostanie poruszona.

Pogendorf

Po raz pierwszy iluzja ta została pokazana przez niemieckiego fizyka J. Poggendorfa w 1860 roku. Istnieje kilka teorii, które próbują ją wyjaśnić, ale żadna z nich nie wyjaśnia wszystkich przypadków. Najpopularniejsza twierdzi, że źle oceniamy kąt, pod którym linia przecina prostokąt. Nasz umysł widzi ten kąt jako bardziej zbliżony do kąta prostego. Zwiększenie kąta powoduje iluzoryczne rozsunięcie narożników, w których linia prosta łączy się z prostokątem.[5]

Przesuń lewy koniec prostej, tak by był przedłużeniem prawej jej części. Następnie kliknij "Sprawdź".

Element flash: Iluzja Poggendorfa.

Kamuflaż

Kamuflaż jest iluzją, która bardzo często jest stosowana przez zwierzęta jako metoda ukrycia się przed drapieżnikiem. Jeśli wzór na ciele zwierzęcia jest podobny do wzoru znajdującego się w tle, to nieruchome zwierzę jest bardzo trudne do zauważenia. Łatwo zostanie dostrzeżone gdy zacznie się poruszać.

Iluzje w ramkach.

Fotografia pochodzi z materiałów muzeum.