Pachnąca symetria

Izomery.
Fotografia pochodzi z materiałów muzeum.

Istnieją związki chemiczne, które mają identyczny wzór chemiczny, ale różnią się od siebie strukturą przestrzenną. Związki takie nazywamy izomerami. Izomery mogą różnić się pewnymi własnościami chemicznymi np. zapachem.

Pachnąca symetria.

Fotografia: materiały własne.