Efekt stereo

Efekt stereo.
Fotografia pochodzi z materiałów muzeum.

Doświadczenie pokazuje w jaki sposób dobiegające do nas dźwięki mogą być wykorzystane do lokalizacji ich źródła. Jedna osoba siada na na taborecie, zaś druga uderza pałeczką w rurę. Osoba siedząca musi zgadnąć, w którym rury uderzono pałeczką.

Komentarz:

Gdy dźwięk dochodzi do uszu, jest on analizowany i informacja o tym jest przekazywana do mózgu. W mózgu znajdują się komórki, które na podstawie docierającego dźwięku określają, gdzie znajdowało się jego źródło. Wykorzystywana może być w tym celu zarówno różnica w czasie, w którym usłyszałeś dźwięk, jak i różnica w natężeniu dźwięku w lewym i prawym uchu.[25]