Magiczne okulary

Anaglify.
Fotografia: materiały własne.

Dwie popularne metody uzyskiwania obrazów trójwymiarowych wymagają użycia specjalnych okularów. W pierwszej z nich (anaglify) obrazy przeznaczone dla lewego i prawego oka różnią się kolorem, w drugiej metodzie, stosowanej w kinach IMAX, obrazy dla lewego i prawego oka różnią się polaryzacją światła.

Anaglify

Jedna z najczęściej używanych metod otrzymywania obrazu trójwymiarowego wykorzystuje czerwono-niebieskie lub czerwono-zielone okulary. Obrazy przeznaczone dla prawego i lewego oka różnią się barwą. Ten, który ma trafiać do lewego oka nie zawiera koloru czerwonego, zaś ten, który trafia do prawego oka nie zawiera koloru zielonego. Dlatego każde oko rejestruje nieco inny obraz. Obrazy otrzymywane tą metodą są zwykle czarno-białe, ewentualnie zawierają kolory nieodzwierciedlające prawdziwych barw.[5]

Okulary polaryzacyjne

Kolejna metoda wytworzenia wrażenia trójwymiarowego wykorzystuje własności światła spolaryzowanego. Obraz do każdego oka trafia poprzez polaryzator, który przepuszcza światło polaryzowane w określonym kierunku. Jeśli polaryzatory przed każdym okiem mają wzajemnie prostopadłe kierunki polaryzacji, to następuje rozdzielenie obrazu dla prawego i lewego oka.

Anaglify. Okulary polaryzacyjne.

Fotografie: materiały własne.