Siatkówka

Układ pozwalający na wyznaczenie zasięgu widzenia peryferyjnego.
Fotografia pochodzi z materiałów muzeum.

Stanowisko to obejmuje dwa eksperymenty pozwalające na zaobserwowanie działania plamki ślepej w oku oraz pozwalające wyznaczyć zakres widzenia peryferyjnego.

Ślepa plamka

Na planszy przygotowany jest rysunek. Przybliżając lub oddalając planszę widz znajduje odległość, przy której obraz określonego fragmentu rysunku przypada w ślepej plamce.

Widzenie peryferyjne

Układ pozwala na wyznaczenie zasięgu widzenia peryferyjnego. Widz skupia wzrok na przedmiocie znajdującym się na wprost niego, drugi przedmiot może być poruszany po łuku.