Droga dĽwięku

Model ucha ludzkiego.
Fotografia pochodzi z materiałów muzeum.

Na stanowisku tym zaprezentowany został model ucha ludzkiego. Każdy jego element może być przez widza selektywnie wł±czany i wył±czany. W ten sposób widz poznaje znaczenie poszczególnych fragmentów układu słuchowego i zapoznaje się z wadami słuchu.

Model ucha ludzkiego.

Fotografia: materiały własne.