Wady wzroku

Stanowisko komputerowe.
Fotografia pochodzi z materiałów muzeum.

Stanowisko komputerowe, na którym przygotowane zostały prezentacje: budowa gałki ocznej, interaktywny dobór soczewek przy różnych refrakcyjnych wadach wzroku oraz najczę¶ciej spotykane choroby oczu.