Źrenica

Stanowisko prezentujące działanie źrenicy
Fotografia: materiały własne.

Stanowisko prezentujące działanie źrenicy oka składa się z dwóch części. Przy pomocy mechaniczno-elektrycznego układu symulującego działanie źrenicy można zaobserwować w jaki sposób reaguje ona na światło. Drugi układ składający się z lustra i lampki pozwala na obserwację reakcji własnej źrenicy na światło, którego ilość możemy regulować za pomocą pokrętła.

Jak zachowuje się źrenica?

Źrenica w zależności od ilości padającego światła zmniejsza się lub powiększa. Jeśli ograniczymy ilość światła np. przysłaniając dłonią lampkę, średnica otworu źrenicy powiększy się.

Komentarz:

Zewnętrzna, kolorowa część gałki ocznej (tęczówka) zawiera w środku okrągły otwór - źrenicę. Włókna mięśniowe, kurcząc i rozkurczając się, zmieniają jej średnicę w granicach od 2 do 8 milimetrów. Zmiany wielkości pozwalają na regulację ilości światła wpadającego do wnętrza oka. Jest to jeden z mechanizmów adaptacji oka do zmiennych warunków oświetlenia.

Gdy zwiększa się ilość światła wpadającego do oka np. po wyjściu na słońce z ciemnego pomieszczenia, średnica źrenicy zmniejszy się. Gdy ilość światła wpadającego do oka zmaleje, źrenica się poszerzy. [5]