Pokój zajmowany przez rektora Antoniego Żołędziowskiego (zmarł w 1783). Jego portret wisi na draperii.


Meble i pamiątki po Ambrożym Grabowskim, gen. Józefie Chłopickim i Kazimierzu Brodzińskim.


Z powrotem