Pokój zajmowany przez rektora Antoniego Żołędziowskiego (zmarł w 1783). Jego portret wisi na draperii.


Z powrotem