Wyposażenie Obserwatorium Astronomicznego, 1792 rok.


Z powrotem