Torquetum. II poł. XV wieku, wykonany w pracowni Hansa Dorna.


Z powrotem