Życiorys Karola Wojtyły, autograf, 8 kwietnia 1948 r.
Rkps, 1 karta (2 strony)
Sygn. AUJ, S III 246