Portret papieża Jana Pawła II

mal. Feliks Topolski, ol., pł., jesień 1978 r. Londyn
Własność Muzeum UJ, nr inw. 1230/I. Fot. Janusz Kozina