Portret papieża Jana Pawła II

mal. Leszek Sobocki, ol., pł., 1980 r.
Własność Muzeum UJ, nr inw.1201/I. Fot. Janusz Kozina