"Zawsze nazywałem z głębokim wzruszeniem Uniwersytet Jagielloński moją Alma Mater... z którą jestem tak głęboko związany, której tak wiele zawdzięczam w moim życiu, której dziedzictwo przyniosłem tutaj i noszę w sobie wszędzie, gdziekolwiek prowadzi mnie moje posługiwanie, moje obecne posłannictwo..."

/fragment wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II podczas spotkania z delegacją Uniwersytetu Jagiellońskiego w Watykanie 11 maja 1981 r./


To jest klasyczna pamiątka sentymentalna, o której niektórzy powiedzą: Eee! taki zwykły długopis. Żeby chociaż złote pióro Parkera. W 1983 r., tuż po zakończeniu stanu wojennego, kiedy posiadanie czegoś w pełni sprawnego równało się zakupowi w sklepie walutowym Pewex, pani Zofia Sołtysowa st. kustosz w Muzeum UJ zakupiła dobrze piszący długopis. W kolorach po części papieskich, po części uniwersyteckich. Mógł być potrzebny w czasie wizyty Ojca Świętego. I spisał się świetnie, kiedy po zakończeniu oficjalnej części uroczystości papież przeszedł do tzw. Pokoju prof. Antoniego Żołędziowskiego, gdzie zostały wyłożone dwie księgi pamiątkowe. Starsza, otwarta na karcie z wpisem Dostojnego Gościa w 1967 r. i bieżąca z przygotowaną do wpisu stroną zdobioną na tę okoliczność wizerunkiem Św. Piotra, odciśniętym wyjątkowo przez mgr Barbarę Lewińską z zabytkowego klocka drzeworytniczego. W zasadzie powtórnego wpisu do księgi nie przewidywano, ponieważ Ojciec Święty wpisał się w Auli do uniwersyteckiej tzw. Księgi Królewskiej prowadzonej od XVI w. i zawierającej królewskie autografy. Jednak wizyta miała miejsce we wnętrzach muzealnych i z tego powodu liczyliśmy na wpis do naszej księgi. Papież nie dał się długo prosić. Zapewne ze względu na dawne kontakty z Collegium Maius, wieloletnią znajomość z prof. Karolem Estreicherem i obecność Dyrektora Muzeum UJ prof. Stanisława Waltosia. Poprosił obecną w tym miejscu p. mgr Z. Sołtysową o "coś do pisania" i w ten sposób zyskaliśmy pamiątkę tego szczególnego dnia. Zanim świta papieska przeszła dalej kardynał Agostino Casaroli rozbawił wszystkich anegdotą. Patrząc na wyłożoną starszą z ksiąg gości, odszukał w niej swój wpis sprzed lat i znalazł w nim błąd, który teraz szybko ku radości obecnych poprawił. Po zakńczeniu uroczystości do zbiorów pamiątek trafił komplet włoskich medali papieskich i prezentowany obok różaniec.

Różaniec z białych, perłowych paciorków złączonych srebrnymi ogniwkami łańcuszka; z wizerunkiem Matki Boskiej Fatimskiej i herbem papieskim Jana Pawła II; zakończony krzyżykiem nawiązyjącym formą do zwieńczenia papieskiego pastorału. Etui białe z odciśnietym herbem papieskim. Wyłożone białym atłasem i aksamitem.


z katalogu wystawy "Silva Rerum...", mgr Anna Piskorz, 1997 r.

Związki Karola Wojtyły z Uniwersytetem Jagiellońskim

W Muzeum UJ w czerwcu 1997 przygotowana została okolicznościowa wystawa o związkach Karola Wojtyły z Uniwersytetem Jagiellońskim. Można ją było zwiedzać w czasie pielgrzymowania Ojca Świętego Jana Pawła II po Polsce. Dostojny Gość przybył również do Uniwersytetu Jagiellońskiego -
8 czerwca 1997 r.  złożył wizytę w Collegium Maius.

I. Karol Wojtyła

- student Wydziału Filozoficznego i Teologicznego UJ, lata 1938 - 1948
- w latach 1938/39 - student polonistyki
- w latach 1941-1945 tajne nauczanie w Seminarium Duchownym Krakowskim
- od 1945 r. asystent na Wydziale Teologicznym UJ
- w latach 1946-1947 studia w Rzymie w Instytucie "Angelicum"
- (dyplom magistra Uniwersytetu Jagiellońskiego)

- dyplom doktora teologii - 16 grudnia 1948 r. (życiorys)

II. Arcybiskup Karol Wojtyła - Metropolita Krakowski (wpis do księgi gości z 1967 r.)

III. Ojciec Święty Jan Paweł II - na Stolicy Piotrowej

Ważnym elementem, wnoszącym osobiste, często bardzo emocjonalne akcenty, były fragmenty wypowiedzi Karola Wojtyły - biskupa, kardynała i papieża o Jego związkach z macierzystą uczelnią.

"Jak matka szczycąca się triumfem syna, tak pragnęła i nasza Alma Mater uczcić wielkość tego, który będąc jej magistrem, doktorem i docentem powołany został na biskupa Rzymu. Uniwersytet nie rozporządza innym sposobem wyrażania swego uznania i swych uczuć, jak nadanie doktoratu honorowego. Zgodnie z powszechnym odczuciem, nasza społeczność akademicka uznała, że w tym przypadku musi on mieć charakter wyjątkowy - doktoratu wszechnauk Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odpowiednie uchwały podjęły Rady wszystkich sześciu wydziałów, zaś 12 maja, w rocznicę założenia Akademii Krakowskiej przez Kazimierza Wielkiego, zapadło w tej sprawie postanowienie Senatu. Wsparły te decyzje Senaty Uniwersytetów warszawskiego i poznańskiego..."

/fragment przemówienia rektora UJ prof. Józefa A. Gierowskiego w czasie uroczystości nadania doktoratu honoris causa, 22 czerwca 1983 r./

[uroczysto¶æ nadania doktoratu]


Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa wszechnauk UJ Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w Auli Collegium Maius, 22 czerwca 1983 r.

fot. Arturo Mari z "L`Osservatore Romano"

Wpis Ojca Świętego Jana Pawła II do Księgi Gości Muzeum UJ z dnia 22 czerwca 1983 r., po otrzymaniu tytułu doktora honoris causa wszechnauk UJ. 

Ekspozycja prezentowana była w dwóch salach na I piętrze Muzeum UJ. Znajdowały się na niej dokumenty, fotografie, portrety i pamiątki .

Zwiedzający, a przede wszystkim goście oczekujący na spotkanie z Ojcem Świętym na dziedzińcu Collegium Maius w dniu 8 czerwca, mogli zobaczyć wybrane akta i dokumenty z okresu studiów Karola Wojtyły, wpisy do Księgi Gości Muzeum UJ z lat 60-tych, podczas oficjalnych wizyt w Muzeum UJ, fotografie - szczególnie te z uroczystości wręczenia tytułu doktora honoris causa wszechnauk UJ Janowi Pawłowi II w Auli Collegium Maius 22 czerwca 1983 r. - oraz pamiątki z tego okresu.

Ozdobą wystawy były portrety Ojca Świętego, malowane przez znakomitych artystów; F. Topolskiego i L. Sobockiego oraz tableau, z roku 1939, Studia Dramatycznego - "Konfraterni Teatralnej `39", ze zdjęciem Karola Wojtyły - wtedy studenta polonistyki, które wykonał nestor krakowskiej fotografii Paweł Bielec.

Wystawę przygotowali: Kustosz w Muzeum UJ Lucyna Bełtowska - autorka scenariusza. Pomoc: Jacek Kumański i Robert Springwald z Muzeum UJ.