Dyplom magistra teologii ks. Karola Wojtyły, 24 listopada 1948 r.
Mszp, 1 kartka. Sygn. AUJ, WT II 253