Księga Gości Muzeum UJ
Wpis z dnia 22 lutego 1967 r.
Na fotografii od lewej; biskup Jan Pietraszko, biskup Andrzej M. Deskur, kardynał Agostino Casaroli, Zdzisław Pabisiak, prof. Karol Estreicher

i arcybiskup Karol Wojtyła.