Sala fizyki
Sala matematyki
Sala astronomii
Sala alchemii

Pełne opisy stanowisk interaktywnych

Strona  wystawy

Wypożyczenia wystawy

Muzeum UJ