Po 5 latach działalności wystawa "Nauki dawne i niedawne", przestała funkcjonować w gmachu Collegium Maius i została przekształcona w wystawę objazdową.
Zapraszamy wszystkich chętnych na nową wystawę interaktywną "Świat zmysłów".

Wystawa stanowiła uzupełnienie ekspozycji stałej, nawiązując do prezentowanej w Collegium najcenniejszej w Polsce kolekcji historycznych instrumentów naukowych. Nowością w polskich warunkach wystawienniczych była wybrana forma prezentacji zagadnień - jako wystawa interaktywna. Na potrzeby realizacji tematyki wystawy, zaprojektowano i wykonano specjalne stanowiska z modelami typu hands-on, obsługiwanymi bezpośrednio przez widza według instrukcji zamieszczonych na danym stanowisku Idea modeli hands-on polega na tym, że widz wykonując sam proste doświadczenie lub posługując się kopią danego przyrządu historycznego, poznaje zjawisko lub zasadę działania danego przyrządu.

Ekspozycja rozmieszczona została w czterech salach parterowych Collegium Maius, specjalnie odnowionych dla tego celu. Wnętrza te, dawne lektoria, dotychczas niedostępne dla widza, zostaną po raz pierwszy pokazane publicznie, a wraz z nimi pokazane zostaną unikatowe freski naukowe, jakie w części zachowały się na ścianach.

Sale urządzone są tematycznie w następujący sposób:


Sala I. Aranżacja dawnej izby alchemicznej

W latach 1960-tych prof. K. Estreicher zaaranżował wnętrze pracowni alchemicznej bazując na zrekonstruowanych obiektach. Sala po niewielkich zmianach aranżacyjnych została włączona do ekspozycji interaktywnej.


Sala II. W świecie fal

Sala z wydzielonymi stanowiskami z modelami / około 20 sztuk/ demonstrującymi różne aspekty ruchu falowego. Pełny opis tekstowy i rysunkowy pozwoli widzowi poznać zaskakujące czasem zjawiska związane z falami.


Sala III. Między bitem i abakiem

Sala poświęcona przedstawieniu historii metod obliczeniowych i urządzeń ułatwiających wykonywanie obliczeń. Specjalnie zaprojektowane modele oraz kopie historycznych pomocy liczących / łącznie ok. 12 szt./ obsługiwane będą przez widzów.


Sala IV. Pomiar czasu i współrzędnych wczoraj i dziś

Dla ilustracji tej tematyki przygotowano około 12 stanowisk, na których w sposób interaktywny pokazano istotne aspekty pomiaru czasu i położenia w ujęciu historycznym.


 Wystawa ma charakter edukacyjny. Przeznaczona jest dla młodego widza na poziomie gimnazjum, szkoły średniej oraz wszystkich osób zainteresowanych historią nauki.

Forma interaktywnego przedstawienia tematyki jest formą samoedukacji widza i nauki przez zabawę.

Autorzy wystawy:
               Dr Ewa Wyka
               Prof. dr hab. Jerzy M. Kreiner
               Dr Maciej Kluza