W świecie fal

Prezentowanych jest tutaj 20 modeli dydaktycznych dotyczących różnych aspektów ruchu falowego. Widz ma możliwość zapoznać sie z takimi zjawiskami jak polaryzacja światła, interferencja i dyfrakcja, zobaczyć jak wygląda fala poprzeczna i podłużna, potwierdzić doświadczalnie prawo odbicia światła, czy zmierzyć długość fali dźwiekowej.
Opis stanowisk interaktywnych
Widoki sali