napis
Sala 1


Zanim wynaleziono lunetę

Na długo przed wynalezieniem lunety ludzie spoglądali w niebo, obserwowali gwiazdy i planety. Instrumenty jakich wtedy  używano miały konstrukcje oparta o pomiar kąta.
Do początków siedemnastego wieku nie znano jeszcze lunety.  Obserwacje prowadzone były gołym okiem przez układ dwóch przezierników.

Pierwsze instrumenty astronomiczne  takie jak triquetrum czy astrolabium sferyczne znane były już w starożytnej Grecji. Inne jak torquetum albo kwadrant skonstruowane zostały w średniowieczu. Wszystkie łączyła jedna cecha budowy - dwa przezierniki, które wyznaczały linię pomiarową  pozwalającą na odczyt kąta.


zanim wynaleziono lunetę I pierwsze lunety, pierwsze teleskopy I pierwsze lunety w Polsce I od obserwacji do pomiarów I
teleskopy XXI wieku I powrót na stronę główną muzeum