powrót I back

kosmiczny monochord

Człowiek mikrokosmos – cztery żywioły/ The Man as a Microcosm - the Four Elements
W/ in: Philipp Ulsted, Coelum philosophorum.., Strassburg: Jacob Camerlandern 1536, sygn. BJ 178239- 178239 III Mag. St. Dr.