powrót I back

kielich

Projekt kielicha demonstrującego heliocentryczny model kosmosu, w którym odległości pomiędzy
sferami planet determinują opisane na nich wielościany foremne/ Planetary Spheres Inscribed into Regular Polyhedrons
W/ in: Johannes Kepler, Prodromus dissertationum cosmographicarum..., Tubingae 1596, sygn. BJ Cim.Qu. 5810