powrót I back

Styczeń i Luty

Styczeń i luty/ January and February
Aegidius Sadeler II według Paula Brila, z serii: Miesiące, Flandria ok. 1615
Aegidius Sadeler II after Paul Bril, from the series: The Months, Flanders c. 1615
akwaforta/ etching: 385x500 mm; inw./ inv. PAU i PAN Gab. Ryc. 03175/1