powrót I back

Marzec i Kwiecień

Marzec i kw iecień/ March and April
Aegidius Sadeler II według Paula Brila, z serii: Miesiące, Flandria ok. 1615
Aegidius Sadeler II after Paul Bril, from the series: The Months, Flanders c. 1615
akwaforta/ etching: 370x500 mm; inw./ inv. PAU i PAN Gab. Ryc. inw./ inv. 3175/2