powrót I back

Personifikacja jesieni

Personifikacja jesieni/ The Personifcation of Autumn
Wenceslaus Hollar, z serii: Cztery pory roku, Londyn 1644
Wenceslaus Hollar, from the series: The Four Seasons, London 1644
akwaforta/ etching: 260x180 mm; PAU i PAN Gab. Ryc. inw./ inv. 7620