obrazek
KOSMOLOGIA - Obraz świata u progu nowożytności unesco mkidn cracovia
COSMOLOGY - The Image of the Universe in the early modern times

Pod władzą czasu i żywiołów

Charakterystyczna dla epoki wielość środków wyrazu widoczna jest także w przedstawieniach świata podksiężycowego, tj. strefy tradycyjnie łączonej z działaniem czasu. Wśród nich odnajdujemy cykle pór roku, miesięcy, żywiołów, temperamentów. Na tym obszarze zaobserwować możemy dwa sposoby prezentowania czasu. Pierwszy to czas podtrzymujący, czas cykli naturalnych. Pojawia się on w kontekście opisywania powtarzalnego ruchu ciał niebieskich oraz przemian czterechżywiołów i wiecznie powracających pór roku. Obraz drugi to czas niszczący. Pojawia się w motywach dnia i nocy, z którymi szczególnie często łączą się wątki wanitatywne, związane z Saturnem i melancholią.

Governed by time and the elements

The multiplicity of means of expression characteristic of the era is also visible in the representations of the world under the Moon, i.e. the sphere traditionally related to the activity and impact of time. Among them there are the cycles of the seasons or months of the year, of elements and temperaments. Two ways of portraying time can be observed in this field. The first is the sustaining time of natural cycles. It appears in the context of descriptions of the repetitive movement of celestial bodies as well as the transformations of the four elements and the forever reappearing seasons of the year. The second image is that of time as a destructive force. It appears in the motifs of night and day which are particularly often linked to vanitative motifs related to Saturn and melancholy.


Wiosna
Lato
Jesień
Zima
Marzec
Wiosna / Spring
Lato / Summer
Jesień / Autumn
Zima / Winter
Marzec / March
Sierpień
Styczeń i Luty
Marzec i Kwiecień
Październik
Sierpień / August
Styczeń i luty / January and February
Marzec i kwiecień / March and April
Październik / October


       


 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie O pięknie świata I Introduction On Beauty of the Word I Część pierwsza Kształt uniwersum I Part One The Shapes of the Universe I Część druga Obrazy nieba I Part Two Representations of the sky I Część trzecia Pod władzą czasu i żywiołów I Part Three Governed by time and the elements I Część czwarta Zagubieni we wszechświecie I Part Four Lost in the Universe I film I movie I organizatorzy wystawy I materiały do pobrania