KOSMOLOGIA - Obraz świata u progu nowożytności unescomkidncracovia
COSMOLOGY - The Image of the Universe in the early modern times
obrazek


Organizatorzy wystawy:

Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie,|
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Biblioteka Jagiellońska,
Współpraca: Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kurator i scenariusz wystawy: Anna Olszewska,

Koordynacja projektu z ramienia Collegium Maius: Anna Jasińska,

Pomoc techniczna: Robert Adamczyk, Mateusz Biborski, Maria Gajek, Jacek Kumański,
Magdalena Łanuszka, Agata Łoboda, Katarzyna Zięba.

Aranżacja ekspozycji: Maciej Leśniak,

Film towarzyszący wystawie: Bogusław Sławiński, czytał Igor Kalina.

Konserwację rycin z Gabinetu Rycin PAU finansowała Fundacja im.z Brzezia Lanckorońskich.
Konserwacja obiektów z kolekcji Biblioteki Jagiellońskiej: Pracownia konserwacji BJ.
Nadzór konserwatorski: Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki Muzeum UJ: Jolanta Pollesch,
Beata Skalmierska

Wystawa objęta został patronatem honorowym Polskiego Komitetu UNESCO.
Za dofinansowanie ekspozycji i publikacji dziękujemy: Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Urzędowi Miasta Krakowapowrót

powrót na stronę muzeum
obrazek