powrót I back

Bańki mydlane

Dziecko puszczające bańki mydlane/ Child Blowing Bubbles
Fortune Floating on a Seashell
Crispijn de Pass e I, Niderlandy przed 1637
Crispijn de Pass e I, The Dutch School before 1637
miedzioryt i akwaforta/ engraving and etching: 83x113 mm; PAU i PAN Gab. Ryc. inw 3744