Przyrządy z uniwersyteckich pracowni XX wieku

wystawa zorganizowana w dniach 5 września - 26 listopada

mikrotomy
info

Pozostałe instrumenty
cieplarka

Cieplarka

Bergman, Berlin, koniec XXw
Urządzenie do inkubacji hodowli mikrobiologicznych i tkankowych w stałej temperaturze, stosowane również do suszenia szkła laboratoryjnego.
Przekazana do Muzeum z Zakładu Biologii i Obrazowania Komórki UJ
fot. Grzegorz Zygier
nurek kartezjusza

Nurek Kartezjusza

O. DICH - FYSISK FINMEKANISK INSTRUMETMAFER, Kopenhaga, lata 1960.
Przyrząd do badania metabolizmu krwinek zwierzęcych na podstawie pobieranych i wydzielanych przez nie gazów - metoda respirometryczna. Pomiar polega na obserwacji zmian zanurzenia mikropipety wypełnionej w części gazem, pod wpływem zmian ciśnienia zachodzących w układzie.
Przekazana do Muzeum z Zakładu Anatomii Porównawczej UJ
fot. Grzegorz Zygier
pompa pneumatycznaa

Pompa próżniowa

Polska, 20th c.
Model dydaktyczny prostej pompz próżniowej, jednototłokowej. Pojedynczy tłok porusza się w cylindrze zakończonym dwoma kurkami odcinającymi.
fot. Grzegorz Zygier
wirówka

Wirówka

Ivan Sorvall Inc. Norwalk, USA, 1959
Przyrząd do rozdzielania preparatu na frakcje o różnym cięzarze właściwy.
Przekazana do Muzeum z Zakładu Anatomii Porównawczej UJ
fot. Grzegorz Zygier
model maszyny xxxx

Model maszyny parowej

Polska, XX w.
Model maszyny parowej, dwutłokowej z poziomym ustawieniem cylindrów pracujących w systemie podwójnego wlotu pary.
Przekazana przez Szkołę Podstawową im Królowej Jadwigi w Nowym Sączu
fot. Grzegorz Zygier
pH-metr

pH-metr

Zakład Elektroniki Górniczej, Tychy, Polska, 1963
Przyrząd do oznaczania kwasowości (pH) poprzez pomiar stężenia jonów wodorowych w roztworze.
fot. Grzegorz Zygier